Tianfu Pearl

Chengdu, China Xiongfei Group Urban Complex